Friday, August 28, 2009

ऐक ना साजणी

ऐक ना ऐक ना सांगतो साजणी
स्वप्न देतेस तू ह्या मनी मानसी

माग तू चंद्र वा माग तू सूर्यही
वा खगांचे थवे नाचण्या अंगणी
की तुला वाटते मी नसे मेघही?

रूप हे माधुरी, तू सखे कामिनी
कोणते गीत गाऊ तुझ्या यौवनी
मोर गे नाचती माझिया अंगणी

मोकळे केस हे घालती मोहिनी
श्वास हे गंधले ही तनू तापली
दे मला तू प्रिये चुंबने लाजरी

No comments: