Sunday, June 14, 2009

जमा – खर्च !

काय म्हणावं गणिताला?
तऱ्हेवाईकच वागण्याला
मोजून दुखल्या बोटांना
जमा-खर्च ना जुळण्याला ….१

काय जमा? खर्च सगळा
वजाबाकीचा हिशोब हा
जरा साठवू धन म्हणता
पाय फुटती पैशाला ….२

थेंबे थेंबे तळे साचवा
ऐका रे हा सल्ला ऐका
(काय करावं जिथे पाणी
तयार नाही थांबायला !) ….३

उलटा अनुभव वजन घटवता
काय सोसशी बा मना !
सांभाळावे जरी जिभेला
हवा फुगवते शरीराला ….४

धावा किंवा खूप चाला
फरक कुठचा पडायला ?
वजनकाटा आहे बसला
इथे नुसता खिजवायला ….५

काय म्हणावं गणिताला?
आकड्यांच्या गोंधळाला
कष्ट पैसा जमवायला
कष्ट वजन घटवायला …. ६

5 comments:

Unknown said...

Hey Sandeep kaka, nice comparison of two opposite and important issues..... I think most of the people are worried about these two things every now n then....
Nice poem......
-Supriya.

Asha Joglekar said...

हं.....................एकूण असं आहे तर.

Yogi said...

सही एकदम ! मस्त . मजा आली वाचून

SAVITA said...

keval classic. masta ahe.ani kharehi ahe.

संदीप चित्रे said...

Thanks all the comments !