Thursday, August 27, 2020

अंतरीचा डोह

बुद्धीची देवता गणपतीकडे मनाचे मागणे

वरून दिसले

कितीही भोवरे

अंतरीचा डोह

शांत राहो!

No comments: