Monday, January 26, 2009

संतश्रेष्ठ (देवद्वार छंद)

ज्ञानियाचा राजा
त्याची ज्ञानेश्वरी
या भव सागरी
नौका होई…

तुकोबा तो सांगे
आम्ही देऊ छाटी
नाठाळाला काठी
हाणू माथी….

एकनाथ गाती
रचूनी भारूड
लोकांसी गारूड
झाले ऐसे….

नामा म्हणे देवा
म्हणतो अभंग
तुझी भक्ती दंग
करितसे….

लिहिणे हे काव्य
केवढा आनंद
साथ देई छंद
देवद्वार….

1 comment:

संगमनाथ खराडे said...

Chaan Kavita aahe...
aaj kal bhakti rasaawar kelelyaa kavita wachayalaach miLat nahit tyamuLe Awarjoon abhinandan...