Thursday, December 25, 2008

मनाला कळेना (श्लोक)

पार्श्वभूमी : सप्टेंबर २००८ पासून अमेरिकेत घडलेली वित्तसंस्थांची ऐतिहासिक पडझड.
वृत्त : भुजंगप्रयात
चाल : मनाचे श्लोक

कसे हे घडावे । मनाला कळेना ।
बघा कोसळे । कागदी हा मनोरा ॥ १

जना सज्जनांच्या । चुकाही नसे त्या ।
तरी वित्तसंस्था । बुडाल्या कशा ह्या ॥ २

कुणी कर्ज घ्यावे । कुणी कर्ज द्यावे ।
कुणीही कशाची । तमा बाळगेना ॥ ३

नमस्कार ज्यांनी । बरे घेतले गा ।
चमत्कार त्यांना । असे भोवले का ॥ ४

असा सांडला । सर्व पैसा तयांचा ।
जसा की । चणा वा फुटाणा असावा ॥ ५

इथे चित्त द्यावे । जना सज्जना हो ।
करा वित्त ऐसे । उद्याचा सुमेवा ॥ ६

नसावी जुगारी । असावी सुरक्षा ।
जरा पारखूनी । बसा गुंतवाया ॥ ७

जरी चंचला श्री । सुखाचाच ठेवा ।
जपूनी तिजोरी । तिला नीट ठेवा ॥ ८

--------------------------------------------

9 comments:

Unknown said...

Assal Business Analyst-giri.... Mhanje "Bharatachya" javalpas 3 te 3.5pat asalelya desha madhali dhavalaa-dhaval keval 8 shlokat.
Sahich aahe, too good...

PG said...

अप्रतिमच रे.... अगदी थोडक्यातच सर्व परिस्थितीचे वर्णन केले आहेस..... आणि ते सुद्धा अतिशय समर्पक पणे...

Tejoo Kiran said...

I agree with Prashant, simply supereb... Did you publish this one in Rangdeep too ? or another site ? great work .... as usual...

संदीप चित्रे said...

Hi Nikhil, Prashant, Tejoo:
Thanks for the comments. It's really disturbing the things that took place rapidly in recent past !!
----
Tejoo: I had sent the poem to Marathi Vishwa Vrutta before posting it on the blog :)

Unknown said...

superb....

Yogi said...

Excellent! I am stil catching up with you blog. This blog is "sahitya treasure".

Sumedha said...

fundoo!

संदीप चित्रे said...

Hi Supriya, Yogi, Sumedha:
Thanks for the feedback :)
Cheers,
Sandeep

नरेंद्र गोळे said...

वा! छानच आहेत की मनाचे श्लोक.